කොවිඩ් 19 වසංගතයෙන් ආරක්ෂා විම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ හා වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය කට්ටල ජනතා සංවර්ධන පදනමේ අධ්‍යක්ෂ නිශාන්ත කස්තුරි මහතා විසින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් / දිසාපති මහින්ද එස්. වීරසූරිය මහතා වෙත භාර දීම අද පෙරවරුවේදී දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරිණි.


ශ්‍රි ලංකා ජාතික සාම මණ්ඩලයේ හවුල්කාරී සංවිධාන, දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශිය අන්තර් ආගමික කමිටු ජාලය විසින් ජර්මනියේ මිසරෝ සංවිධානයේ අනුග්‍රහය ඇතිව මෙම උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය ආධාර පරිත්‍යාග කිරිම සිදු විය.


මේ යටතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්හි අවශ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පි. පි. ඊ. ඇදුම් කට්ටල 150 ක්, සෝදන බේසම් 6ක්, විෂබීිජ නාශක දියර ඉසිමේ යන්ත්‍ර 6ක්, වැඩිහිටි නිවාස හා ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල වෙත ලබා දීමට හා වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය කට්ටල තෝරා ගත් පවුල් 70 ක් සඳහා බෙදා දිමට නියමිතය.


මේ අවස්ථාව සඳහා කෑගල්ල අතිරේක දිස්ත්රික් ලේකම් (පාලන) චරිතා ඉලංගකෝන්, අතිරේක දිස්ත්රික් ලේකම් (ඉඩම් හා සංවර්ධන) දිනීෂා එස් රත්නායක, දිස්ත්‍රික් සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ ඒ.ඒ. වීරකෝන්, දිස්ත්‍රික් කෘෂි කර්ම අධ්‍යක්ෂ මංජුල පින්නලන්ද , රාජ්‍ය නොවන සංව්ධාන සම්බන්ධිකාරක නිශාන්ත ප්‍රේමතිලක යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.