ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ දස්කම් එළිදැක්වීමක් - කෑගල්ලේ දී
============================================
ආබාධිත සහිත තැනැත්තන් සඳහා ජාත්‍යන්තර දිනය නිමිත්තෙන් සමාජ සේවා අමාත්‍යංශය හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජ සේවා අංශය එක්ව සංවිධානය කරන කළ ආබාධ           සහිත තැනැත්තන් සවිබල ගැන්වීම සහ අන්තර්කරණය හා සමානාත්මතාවය තහවුරු කෙරෙන වැඩසටහනක් අද තෝලන්ගමුව ආබාධිත ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්විණි.
මෙම වසරේ පැවති පාසල් කඩයිම් මඟින් උසස් ලෙස සමත් වූ ආබාධ සහිත ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ත්‍යාග හා සහතික පත් ලබා දීම ද මෙහි දී සිදුකෙරිණි. ඒ අනුව පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ඉහළම      ලකුණු ලබාගත් සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් උසස් ලෙස සමත් වූ සහ උසස් පෙළ විභාගයෙන් වෛද්‍ය අංශයෙන් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ත්‍යාග හා සහතික පත් ලබා දීම       සිදු කෙරිණි.
මෙම වැඩසටහන තුළින් ආබාධිත තැනැත්තන්ගේ සුවිශේෂී දක්ෂතා සඳහා ඇගයීම් කිරීම , ඒ සඳහා ත්‍යාග සහතික පත් හා මූල්‍ය ප්‍රදානය කිරීම ද සිදු කෙරිණි.
මෙම අවස්ථාවට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර , අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් නාලිකා පියසේන, සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් නර්මදා එගොඩගෙදර යන මහත්ම මහත්මීන් ද, වරකාපොළ        ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ, දිස්ත්‍රික් සමාජ සේවා නිලධාරී සහ ප්‍රාදේශීය සමාජ සේවා නිලධාරීන් , ආබාධිත දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ.