ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කටයුතු කඩිනම් කිරීම ජාතික අවශ්‍යතාවයක් - කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර
================================================
ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අතින් ආසියාවේ රටවල් අතුරින් තෙවන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවෙනවා. ඒත් ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කටයුතුවලදී ලෝකයේ රටවල් 199 අතුරින් ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබෙන්නෙ 179 වැනි පහළ ස්ථානයක්. එම තත්ත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ එක්දින සේවය මහඟු පිටුවහලක් වන බව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා සඳහන් පැවසීය. ඒ මහතා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කළේ දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ දී පැවති ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ එක්දින ජංගම සේවයට සහභාගී වෙමිනි.
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය කාර්යක්ෂම මහජන සේවාවක් සිදුකරන කාර්යාල අතුරින් ප්‍රථම ස්ථානය වනු ඇතැයි මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙමින් මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන හා ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා සඳහන් කළේය.
මෙම ජංගම සේවය ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කඩිනම් සේවාව සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමීතීන් අනුකූලව සකසන ලද නව උප්පැන්න සහතිකයක් ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව සිදුකරනු ලබන කෑගලු දිස්ත්‍රික් වැඩසටහනයි.
මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍ය චම්පිකා ‍ප්‍රේමදාස , කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් එ.ජා සංවිධායක ලිලාන් අමරකෝන්, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් නාලිකා පියසේන, දිස්ත්‍රික් ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් හසලා සහසිරි, සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් නර්මදා එගොඩගෙදර යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.