එළවලු ගොවියාටත්, පාරිභෝගිකයාටත් සහන ගෙන දෙන ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය මඟින් මෙහෙයවනු ලබන, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සම්බන්ධීකරණයයෙන් ක්‍රියාත්මක "සහන එළිය" දිප ව්‍යාප්තව විහි දී පවතින රාජය ආයතන වෙතට සහන මිලට එළවලු ලබා දීමේ වැඩසටහනෙහි කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සමාරම්භක අවස්ථාව අද (23) පෙරවරුවේ දී කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය පරිශ්‍රයේ දි සිදු කෙරිණි.

එහි දී පළමු එළවලු මල්ල කෑගල්ල දිසාපති/ දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා අතින් මීලදී ගැනීම සිදු කෙරුණු අතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරින් විසින් සහන මිලට එළවලු මිලදී ගැනීම ද සිදු විය.

කෑගල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කේ.ජී.එස් නිශාන්ත මහතාගේ මැදිහත් වීමෙන් මෙම වැඩසටහන සිදු කෙරුණු අතර දිස්ත්‍රික්කය තුල පවතින රාජ්‍ය ආයතන සඳහා සහන මිලට මෙම එළවලු බෙදා හැරිම සෑම අඟවරුවාදා දිනකම මින් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වේ.