කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෝට්ඨාස 11ම ආවරණය වන පරිදි සේවය කරන ග්‍රාම නිලධාරීන් සඳහා වන තුන් දින පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවේ ආරම්භක වැඩසටහන අද (23) පෙරවරුවේ දී කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේ දී ආරම්භ විය. මීට සමඟාමිව එම පුහුණුවෙහි තවත් අදියරක් දෙහිඹ්විට , අටලුගම අධ්‍යාපන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ දී අද දිනයේම දියත් කෙරිණි.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය මඟින් සිදු කෙරෙන මෙම පුහුණු වැඩසටහන ඔස්සේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායිතාවය වැඩි කරමින් යහපත් සේවයක් ජනතාවට වෙත ලබා දිමට අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීම ලබා දිම මෙමඟින් අපේක්ෂිත ය.

නායකත්වය, ඵලදායිත්වය, කළමණාකරණය, ග්‍රාම නිලධාරියෙකුගේ කාර්යභාරය හා විෂය පථය,නීතිය හා සාමය සම්බන්ධ පුහුණුව යනාදි අංශ පිළිබඳ මෙම වැඩසටහනින් පුහුණු කෙරේ.

ඒ අනුව වැඩසටහනෙහි මුල් දින වූ අද දින ඵලදායිතා සංකල්පය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සිදු කෙරුණු අතර ඊට සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලද්දේ දිස්ත්‍රික් ඵලදායිතා නිලධාරී සමන් බණ්ඩාර මහතා විසිනි.