සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන මාරාන්තික ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරිම සඳහා පසුගියදා පැවති කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව විසින් දිස්ත්‍රික්කය තුල ඩෙංගු මර්දනය සඳහා ජනවාරි 10 සිට 14 දක්වා සතියක කාලයක් නම් කරන ලදි.


ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය පරිශ්‍රය පවිත්‍ර කිරීමේ වැඩසටහන අද (10 ) දින එම කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාගේ සහභාගීත්වයෙන් සාර්ථකව සිදුකෙරිණි.


තව ද මෙම සතියට සමඟාමීව රාජ්‍ය ආයතන, පාසල් හා නිවාස පරිශ්‍රයන් ආශ්‍රිතව පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු ද සිදු කිරීමට නියමිතයි.