රාජ්‍ය සේවයේ කටයුතු කොට මේ වන විට තම විශ්‍රාම දිවිය ගත කරන කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ජේ්‍යෂ්ට පුරවැසියන් නියෝජනය කරන විශ්‍රාමික සුබසාධක සංගම් නියෝජිතයින්ගේ විශේෂ හමුවක් අද (12) වන දින පෙරවරුවේ දී දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.


මෙම හමුවේ දි එම නියෝජිතයින් විසින් ප්‍රධාන කාරණා 4ක් කෙරෙහි දිසාපතිතුමන්ගේ අවධානය යොමු කල අතර ඒ සඳහා ගත හැකි විසඳුම් පිළිබඳ මෙහි දි අදාල නිලධාරීන් හා එක්ව සාකච්ඡා කෙරිණි.


ඒ අනුව රාජ්‍ය ආයතනවලට තම අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනිමට යෑමේ දී විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කර එම කටයුතු ඉක්මනින් කරගැනිමට හැකි පරිසරයක් සැකසිම, අවම වශයෙන් සතියකට වතාවක් හෝ තම සංගම්වලට රැස්විමට කාර්යාල හෝ ස්ථාන පහසුකම් සලසා ගැනිම, අලුතින් විශ්‍රාම යන අයගේ තොරතුරු තම සංගමය වෙත ලබා ගැනිමට අවස්ථාවක් සැලසිම ඇතුලු කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳ මෙහි දි අදහස් ඉදිරිපත් විය.


මෙහි දි අදහස් දැක් වූ දිසාපතිතුමන් ප්‍රකාශ කළේ විශ්‍රාම දිවිය ගත කරන සියලු ජේ්‍යෂ්ඨ පුරවැසියන් තම සැදෑ සමය අර්ථවත් ලෙස ගත කරමින් මානසික සුවය ඇතිව සමාජයට වැඩදායී ලෙස ගත කිරිමට කටයුතු කිරිම ඉතා වැදගත් වන බව ය. එපමණක් නොව ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසිමට තමන් නිරන්තරයෙන්ම සූදානම් බව ය.


ඒ අනුව විශ්‍රාමිකයින්ගේ පවතින ගැටලු ඉදිරියේදි දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ කමිටු වෙතත්, අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි දි ප්‍රාෙද්ශිය ලේකම්වරුන් ඇතුලු නිලධාරීන්ගේ අවධානයටත් යෙමු කිරිමට මෙහි දි තීරණය විය.


මෙම අවස්ථාවට අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම් හා සංවර්ධන) දිනිෂා එස් රත්නායක, ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි ජේ.ඒ.ඒ.සී නිල්මල්ගොඩ යන මහත්ම මහත්මීන් , දිස්ත්‍රික් වැඩිහිටි ප්‍රවර්ධන නිලධාරී ඩිලානී කුමාරි , දිස්ත්‍රික් විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරීනිහාල් පියසිරි ඇතුලු පිරිසක් එක්ව සිටිය හ.