පසුගිය දින කිහිපය තුළ දි කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ඇදහැලුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් පවුල් 1009 ක පුද්ගලයින් 2561 දෙනෙකු පිඩාවට පත්ව ඇති බවත් පුද්ගල මරණ 03 ක්ද වාර්තා වුණු බව කෑගල්ල දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් විරසුරිය මහතා සඳහන් කළේය.

මේවන විට විපතට පත් පවුල් සඳහා සහන සැලසිමට රුපියල් මිලියන 05 ක් ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මගින් ලබාදි ඇති අතර අදාළ කොට්ඨාස වල ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන් මඟින් සහන ලබාදිමට පියවර ගෙන තිබේ. ආපදා හේතුවෙන් සිදුවු මරණ 03 වෙනුවෙන් රුපියල් 25000 බැගින් අත්තිකාරම් මුදල් ලබාදුන් අතර එක් මරණයක් සඳහා රුපියල් 225000 බැගින් වන්දි මුදල් ලබාදිමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා බව ද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාස 11 තුළ ග්‍රාම නිළධාරි වසම් 171 ක ආපදා තත්ත්වයන් වාර්තා වු අතර පවුල් 1018ක් පීඩාවට පත්ව තිබේ. ඒ අනුව පුර්ණ වශයෙන් නිවාස හානි 09 ක්, අර්ධ වශයෙන් හානි 568 ක්, සුඑ හානි 42 ක් ,ගෘහ උපකරණ විනාශ විම් 312 ක් සුඑ හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත හානි (පුර්ණ වශයෙන් ) 11ක්, යන්ත්‍රෝපකරණ හානි 108 ක් , තොග හානි 12 ක් හා ව්‍යාපාර හානි 278 ක් වාර්තා වුණු බව ද දිසාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මෙම ඇති වු හදිසි ආපදා තත්ත්වය තුළ දී පිඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසිම සඳහා කඩිනමින් කටයුතු කළ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් , ආරක්ෂක අංශ නිළධාරින්, රාජ්‍ය නිළධාරින් හා ජනතාව දැක්වු සහාය අගය කරන බව දිසාපති මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා සඳහන් කළේය.