ජනතා ගැටළු විසඳීම සඳහා දේශපාලන නියෝජිතයින් සහ රජයේ නිලධාරීන් ඒකාබද්ධව වැඩ කළ යුතුයි

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ජනතා ගැටළු විසඳා ගැනීම සඳහා රජයේ නිලධාරීන් සහ දිස්ත්‍රික් දේශපාලන අධිකාරිය ඒකාබද්ධව කටයුතු කිරීම වඩා වැදගත් වන බවත් එය ජනතාවගේ ගැටළු වඩාත් පහසුවෙන් සහ අවබෝධයෙන් නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා සාර්ථක ප්‍රවේශයක් වන බවත් කෑගල්ල මහ දිසාපති/ දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා 9 වන පාර්ලිමේන්තුව සඳහා අභිනවයෙන් තේරීපත්වු ජනතා නියෝජිතයින් පිළිගනිමින් අද (31) පෙරවරුවේ පැවති විශේෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ සාකාච්ඡාවක දී සඳහන් කළේය.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ සහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගැටළු පිළිබඳ මෙම සාකච්ඡාවේදී විශේෂ අවධානය යොමු කෙරුණ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී රාජිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු නව සම සභාපතිනිය ලෙස සුභ මොහොතින් වැඩ ආරම්භ කිරීම ද මෙහි දී සිදු කළාය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ වතු ආශ්‍රිත බෝග කර්මාන්ත නවීකරණ, තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා, කලාපීය සහයෝගීතා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය මහතා, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති සහ කෑගල්ල දි දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී රාජිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය, කෑගලු දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී උදයකාන්ත ගුණතිලක මහතා යන මැති මැතිවරුන් ඇතුළු ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරුන් ප්‍රමුඛ දිස්ත්‍රික් දේශපාලන අධිකාරිය සහ දිස්ත්‍රික් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (පාලන) නාලිකා පියසේන, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම් හා සංවර්ධන) දිනීෂා එස් රත්නායක මහත්මීන් ඇතුළු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහ ආයතන රැසක රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහභාගී වූහ.