මතින් නිදහස් රටක්

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩ සටහන

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුල ව්‍යාප්ත වී යන මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර තුරන් කිරීම උදෙසා පසුගියදා පැවැති කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටු රැස්වීමේදී වැදගත් තීරණ රැසක් ගන්නා ලදී. ඒ අනුව ඉදිරි මාස 03 තුලදී විශේෂයෙන් තරුණයින් හා පාසල් දරුවන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන්  වලක්වා ගැනීම සදහා සියළුම වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා විය.

 ඒ යටතේ ,

 • සියළුම දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් පාසල් දරුවන් හා තරුණයින් ඉලක්ක කර ගනිමින් පැවැත්වීම.
 • මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සදහා තාක්ෂණික පුහුණුව ලද පුහුණු සංචිතයක් දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් ඇති කිරීම සදහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් සුදුසු නිලධාරීන් තෝරා ගැනීම.
 • පාසල් අධ්‍යාපනය නිම කළ තරුණයින් වෘත්තීය පුහුණු වැඩ සටහන් සදහා යොමු කිරීම විධිමත් කිරීම.
 • යෞවන සමාජ , ක්‍රීඩා සමාජවල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම හා සාමාජිකයන් මගින් ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් තරුණයන්ගෙන් සැදුම් ලත් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටු ඇති කර තරුණයින් , පාසල් දරුවන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට යොමු වීම වැලැක්වීම.
 • තරුණයින්ට හා දරුවන්ට තම කාලය අර්ථවත්ව ගත කිරීම සදහා ගම තුල පාසල තුල උචිත ස්ථාන හා විවිධ වැඩ සටහන් නිර්මාණය කිරීම.

 උදා.පුස්තකාල , කාය වර්ධන ස්ථාන , ළමා උයන්  ආදි

 • මත්ද්‍රව්‍ය විකිනීම , ප්‍රවාහණය , භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ගම්මාන , පාසල් තුලින්ම තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම හා තොරතුරු ලබා දෙන්නන්ගේ රහස්‍යභාවය සුරකීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම
 • මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන පුද්ගලයන් සිටින පවුල්වල ළමුන් උදෙසා විශේෂ සුභ සාධන පහසුකම් ලබා දීමේ වැඩ සටහන් සකස් කිරීම.
 • වතු ආශ්‍රිතව තරුණයින් හා පාසල් දරුවන් උදෙසා විශේෂ අවධානය යොමු කර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • පාසල් ආශ්‍රිතව මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්වල යෙදෙන කණ්ඩායම් හදුනා ගැනීමට ක්‍රමවත් වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කිරීම හා මේ පිළිබදව දෙමවුපියන් දැනුවත් කිරීම.
 • පාසල් තුල ක්‍රියාකාරී ගුරුවරු , දරුවන් හා දෙමව්පියන්ගෙන් සමන්විත නිවාරණ කමිටුක් පිහිටුවීම හා සුදුසු සම්පත් දායකයින් මගින් ඔවුන් පුහුණු කිරීම.
 • සම්පත් දායක සංචිතයක් ඇති කර සෑම පාසල් දරුවකුගේම දෙමව්පියන් ආවරණය වන පරිදි දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් පැවැත්වීම.
 • මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට යොමු වී ඇති පාසල් දරුවන් සදහා සුදුසු උපදේශණයන් ලබා දීම සදහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම
 • මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ අනිසි ප්‍රථිඵල පිළිබද තොරතුරු ඇතුලත් කෙටි චිත්‍රපට වීඩියෝ දර්ශණ , කෙටි නාට්‍ය ,පෝස්ටර් මගින් පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම සදහා වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

දිළිදුකම පිටු දැකීමේ වැඩසටහන යටතේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සදහා

 " සූර්යය බල සංග්‍රාමය " ව්‍යාපෘතියේ Net Plus ක්‍රමවේදය යටතේ

සූර්යය පැනල සවි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

 

ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බල ශක්ති අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් විදේශීය ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් සිදු කරනු ලබන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සදහා සූර්යය පැනල සවි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සූර්යය බල සංග්‍රාමය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන තවත් ව්‍යාපෘතියකි. මෙම ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් ආරම්භ කරන ලද දිළිදුකම පිටු දැකීමේ වැඩසටහනට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වේ .

 

 • මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සමෘද්ධිලාභීන්ට මෙන්ම විශේෂයෙන් අඩු ආදායම්ලාභීන්ට තම නිවසේ වහලය උපයෝගී කර ගනිමින් ආදායම් මාර්ගයක් ජනනය කිරිමට හැකියාව පවතී . ඒ මගින් අවමය රු.800.00 සිට 4000.00 දක්වා අමතර ආදායමක් ලබා ගත හැකිය.

 

 • නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස අරණායක , මාවනැල්ල , රඹුක්කන , ගලිගමුව , වරකාපොල , කෑගල්ල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල සෑම සමෘද්ධි කලාපයකින් ම තෝරා ගත් එක් ග්‍රාම නිලධාරී වසමකම මෙම ව්‍යාපෘතිය දැනට ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

 

 • ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බල ශක්ති අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ දායකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම වැඩ සටහන පිළිබදව වැඩි විස්තර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙතින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.