ඉදිකිරීම් අතරමඟ නවතා දමා ඇති දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල නැවත ආරම්භ කෙරේ

රු. ලක්ෂ 700 ක් වියදම් කර ඉදිකිරීම් අතරමඟ නවතා දමා තිබෙන කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල කෑගල්ල දිසාපති /දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් නැවත වැඩ ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම නව ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා රු.මි. 198 ක් වෙන්කර ඇත. මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය මානවඩු මහතාගේ උපදේශකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව විසින් ඉඳිකිරීම් කටයුතු සිදුකරනු ලබයි. මේ වන විට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය තුළ මහජන සේවාවන් අඩු පහසුකම් මධ්‍යයේ සිදුකරගෙන යනු ලබයි. එමෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් කුලී පදනම මත පෞද්ගලික ගෙඩානැගිලි වල සිය සේවාවන් පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. එම ගැටළු වලට මෙම නව ගොඩනැගිල්ල ඉඳිකිරීම තුළින් විසඳුම් ලැබෙන අතර වඩාත් කාර්යක්ෂම මහජන සේවාවක් එකම ස්ථානයක් තුළ දී ජනතාවට ලබා ගැනීමට ද හැකි වේ.

 

  

 

පසුගිය දින කිහිපය තුළ දි කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ඇදහැලුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් පවුල් 1009 ක පුද්ගලයින් 2561 දෙනෙකු පිඩාවට පත්ව ඇති බවත් පුද්ගල මරණ 03 ක්ද වාර්තා වුණු බව කෑගල්ල දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් විරසුරිය මහතා සඳහන් කළේය.

මේවන විට විපතට පත් පවුල් සඳහා සහන සැලසිමට රුපියල් මිලියන 05 ක් ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මගින් ලබාදි ඇති අතර අදාළ කොට්ඨාස වල ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන් මඟින් සහන ලබාදිමට පියවර ගෙන තිබේ. ආපදා හේතුවෙන් සිදුවු මරණ 03 වෙනුවෙන් රුපියල් 25000 බැගින් අත්තිකාරම් මුදල් ලබාදුන් අතර එක් මරණයක් සඳහා රුපියල් 225000 බැගින් වන්දි මුදල් ලබාදිමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා බව ද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාස 11 තුළ ග්‍රාම නිළධාරි වසම් 171 ක ආපදා තත්ත්වයන් වාර්තා වු අතර පවුල් 1018ක් පීඩාවට පත්ව තිබේ. ඒ අනුව පුර්ණ වශයෙන් නිවාස හානි 09 ක්, අර්ධ වශයෙන් හානි 568 ක්, සුඑ හානි 42 ක් ,ගෘහ උපකරණ විනාශ විම් 312 ක් සුඑ හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත හානි (පුර්ණ වශයෙන් ) 11ක්, යන්ත්‍රෝපකරණ හානි 108 ක් , තොග හානි 12 ක් හා ව්‍යාපාර හානි 278 ක් වාර්තා වුණු බව ද දිසාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මෙම ඇති වු හදිසි ආපදා තත්ත්වය තුළ දී පිඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසිම සඳහා කඩිනමින් කටයුතු කළ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් , ආරක්ෂක අංශ නිළධාරින්, රාජ්‍ය නිළධාරින් හා ජනතාව දැක්වු සහාය අගය කරන බව දිසාපති මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා සඳහන් කළේය.

 

           

 

 කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මහජනතාව වෙත,


කොවිඩ්-19 වෛරසය හේතුවෙන් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඔබට යම්කිසි සේවාවක් අවශ්‍යද?
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත රෝගියෙකු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීමට, ඉල්ලීමක් කිරීමට, දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කිරීමට, අවශ්‍යතා පිළිබඳ දනුම් දීමට, යෝජනා / චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍යද?
ඔබගේ ගැටලු පහත සබැඳිය හරහා අප වෙත යොමු කරන්න.

https://forms.gle/syBvwkTQbxcmcGWMA

 

කෑගල්ල covid - 19 දිස්ත්‍රික් මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරී කමිටුව